Tel: +420 774 252 220 | Mail: sutnarova@gmail.com | |
CZ | EN | GE | IT

TERACO – TERRAZZO


Povědomý název, ale již méně užívaný materiál, který je ovšem velmi trvanlivý, díky minimálnímu množství spár nenáročný na údržbu a nám známý především ze starších bytových domů, starých třeba 60 let, které už často nejsou v nejlepším stavu. Tím jediným, co je zde často jako nové, jsou schody, parapety nebo obklady z materiálu teraco!


Teraco používali již staří Římané pro úpravu povrchů ve svých domech a na terasách. Je velmi podobné mozaikové podlaze.

Moderní podlahy teraco patří do velké skupiny podlah cementových, vyráběných z kamenné drtě a cementové malty. Tento typ podlah je možné objednat jako klasickou podlahu litou, anebo jako dlaždice. Na výběr máme i povrchovou úpravu, kdy teraco nemusí mít podobu jen drceného kamene, ale nabízeno je i v úpravě hedvábný či vysoký lesk. Plochu této podlahoviny lze kombinovat se sklem nebo kovem, nejkrásnější obrazce jsou tvořeny kombinací mozaiky, skla, kamene a kovu, čímž se dají vytvořit velmi unikátní obrazce.


Vzhledem k tomu, že podlaha z teraca je velmi odolná a nenáročná na údržbu, je vhodná pro všechny více namáhané prostory, jako je chodba, kuchyně, ale i zimní zahrada, balkon či terasa. Podobně jako dlažba je i tato podlaha studená, vyplatí se tedy pod ni, pro zvýšení komfortu, zabudovat podlahové topení. 

Pro provádění teracových podlah jsem si vybral kombinaci mozaiky, kovu, skla a teraca. Používáme původní technologie výroby kamenných mozaik a jejich aplikaci do teracových podlah.


Jde o litou zbroušenou podlahovinu bez spár z kamenné drtě v cementové maltě. Je velmi odolná, proto je vhodná pro všechny více namáhané podlahy, jako jsou např. chodby, kuchyně, balkony a terasy. Tento materiál znali už naši předkové. Dodnes se s teracem setkáte téměř na každé chodbě činžovního domu postaveného v první třetině dvacátého století. Teraco nemusí mít jen hrubou podobu drceného kamene. Je možné do plochy vkládat sklo či kov, a vytvářet tak na podlaze moderní ornamenty nebo naopak repliky starých motivů. Zvolit můžeme i povrchovou úpravu, v nabídce je hedvábný či vysoký lesk. Komfort podlahy zvýšíme zabudováním podlahového vytápění.

Výhodou teraca je jeho vysoká životnost a rozmanitost v provedení. Při použití litého teraca odpadají spáry, a lze tak docílit celistvosti podlah i stěn. Tím se samozřejmě i výrazně zjednoduší údržba. V dnešní době nám nové syntetické materiály umožnily i lití teraca na neobvyklé podklady, jako jsou sádrokarton, železo, sádrové podklady apod., což je nesporná výhoda v moderním stavebnictví. Je ale nutné mít stále na zřeteli, že teraco je pouze napodobeninou přírodního kamene za zlomek ceny, proto není možné očekávat stejné vizuální vlastnosti jako u kamene pravého.

Teraco po vybroušení nevykazuje podobný lesk jako pravý kámen, je spíše matné. Dále teraco může vykazovat vlasové trhliny v ploše, které ovšem musí být řádně zatmeleny. Drobné dírky o velikosti špendlíkové hlavičky nejsou na závadu vzhledu a kvalitě teracových ploch a jsou akceptovány. V průběhu používání se tyto drobné výrobní vady ztratí a nebudou narušovat vzhled teraca. Barevnost teracové podlahy je podmíněna kombinací barevných drtí, použitého barviva v cementové maltě, případně použitého kameniva v maltě a v neposlední řadě použitým cementem, který např. v bílé barvě může ovlivnit celkový vzhled podlahy. Kombinovat lze i různou velikost použitých drtí a barevnost. Kombinací barev, velikostí zrna a půdorysným vytvářením tvarů či obrazců lze zhotovit teracové podlahy s vysokou výtvarnou i architektonickou úrovní.


Výroba

Teraco je směs cementové malty, barviva a drti, nejlépe vápencové (mramor). Velikost zrna mramorových drtí je většinou podřízena velikosti prostoru, případně plochy. Větší plochy mohou být zhotoveny s hrubší zrnitostí, pro menší plochy je vhodné použít menší zrnitost. Podkladem pro teracové povrchy musí být vždy betonová vrstva zhotovená z betonu třídy B 30. Nejkvalitnější podlahy tohoto typu jsou zhotovovány systémem čerstvé na čerstvé. To znamená, že nosná podlahová vrstva se zpracovává ještě za čerstva, tj. nejdéle do dvou hodin. Vrstva je nanášena v tloušťce trojnásobku velikosti největšího zrna teracové směsi. V případech, kdy je beton podkladu pro teraco starší, ne však více než 24 hodin, lze použít přímo na hrubě upravený, avšak urovnaný podklad adhezní můstek. Betonový podklad starší než 24 hodin musí být ještě upraven před nanesením adhezního můstku tzv. pemrlováním a musí být alespoň 12 hodin vlhčen. Pemrlování je povrchová úprava, která narušuje povrch a obnažuje vnitřní texturu betonu výrobku. K prořezání spár musí dojít nejdéle do 12 hodin po zhotovení a řez ve vrstvě teraca musí být stejný nebo širší, než je šířka spáry ve spodním podkladním betonu. Nesplnění této podmínky může způsobit vytvoření můstku a při zvýšení teploty rozdrcení teracové části spáry.

Po pěti dnech po položení podlahy je možné začít s broušením, které se provádí nejlépe diamantovými plošnými bruskami za stálého omývání vodou. Druhé broušení povrchu se uskutečňuje těsně před dokončením objektu, když je již povrch bez kazů a pohledově uspokojivý. Jemné póry a drobné kaverny se po broušení v další fázi zatřou cementovou kaší plněnou případně i barvivem. Po omytí a vyschnutí se podlaha napustí ředěnou lněnou fermeží pro oživení barvy. Udržuje se pak transparentními vosky.